Компанијата е со седиште на административната канцеларија во Скопје, а со свое рудно наоѓалиште “Бела Пола“, с. Небрегово, и фабрика за обработка на мермер во Прилеп.

Контакт информација:
Седиште на канцеларијата:

главна канцеларија:
ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ АД
ул. Анкарска 29а, лок.2
1000 Скопје
Р.Македонија

тел. : + 389 (0) 2 3062 365
факс.: + 389 (0) 2 3063 711
e-mail адреси:
larin@larin.com.mk
info@larin.com.mk
contact@larin.com.mk


Извршен директор
Димитар Христов дипл.инж.
dhristov@larin.com.mk

Управник на рудник “Бела Пола“
Горан Стојкоски дипл.руд.инж.
gstojkoski@larin.com.mk

 

Рудник “Бела Пола“
Фабрика за производство
тел. : + 389 (0) 48 402510
факс: +398 (0) 48 402511
contact@larin.com.mk